Hội Chữ Thập đỏ tỉnh công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Căn cứ Nghị định số163/2016/NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
 
Căn cứ thông tư số61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ thông tư số 90/2018/TT- BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tái chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017của bộ tài chính
 
Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc bổ sung kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định số tiền: 30.000.000đ ( ba mươi triệu đồng chẵn) để thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2023;

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023:

DANH-GIA-THUC-HIEN-DU-TOAN-THU-CHI-QUY-III.2023_0001_0001_0001.pdf

   THÔNG TIN LIÊN HỆ
   Số Điện thoại: 02283.848266
   hctdtnd@gmail.com
Video sự kiện
  • Lan tỏa phong trào "Tết nhân ái"
  • Tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện
  • Người phụ nữ sẵn sàng chia sẻ yêu thương trao đời sự sống
  • Ngày hội hiến máu Bảo Minh Những giọt máu hồng đợt I năm 2023
  • Nhịp cầu Nhân ái VTV1 Truyền hình nhân đạo VTV 1
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Copyright © 2019 Hội chữ thập đỏ tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 169 Trần Hưng Đạo , Tp. Nam Định Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 02283.848266 - Email: hctdtnd@gmail.com